Algemene voorwaarden

 
 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840

U kunt een exemplaar van deze voorwaarden downloaden opde pagina 'dowloads',